1η μέρα

Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

10:00 – 19:00

2η μέρα

Σάββατο 14 Μαΐου 2022

10:00 – 21:00
3η μέρα

Κυριακή 15 Μαΐου 2022

10:00 – 20:00