Υγειονομικό Πρωτόκολλο λειτουργίας

 

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την σωστή και ασφάλεια λειτουργία της εκθεσης θα ανακοινωθούν σύντομα με βάση τις εντολές και τις αποφάσεις των αρμοδίων φορέων.

Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα του WTE